Home News Abo Bücher eBooks Berater-Magazin Datenbank
 • 978x390 Assetklassen

Referenten

Recht der Assetklassen – rechtliche und steuerliche Aspekte

Dr. Florian Becker

Dr. Florian Becker

 • Aquila Capital
Tim Brückner

Tim Brückner

 • Corpus Sireo
Frank Dornseifer

Frank Dornseifer

 • Bundesverband Alternative Investments e.V.
Dr. Martin Haisch

Dr. Martin Haisch

 • Noerr LLP
Dr. Marcus Helios

Dr. Marcus Helios

 • Ernst & Young
Dr. Thomas A. Jesch

Dr. Thomas A. Jesch

 • NautaDutilh
Dr. Detmar Loff

Dr. Detmar Loff

 • Ashurst LLP
MRin Ingetraut Meurer

MRin Ingetraut Meurer

 • Bundesministerium der Finanzen
Joachim Moritz

Joachim Moritz

 • BFH / Ernst & Young
Dr. Helder Schnittker

Dr. Helder Schnittker

 • Flick Gocke Schaumburg
Hendrik Simmering

Hendrik Simmering

 • Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG
 Jörg Swoboda

Jörg Swoboda

 • Deloitte Legal
Dr. Edgar Wallach

Dr. Edgar Wallach

 • Hengeler Mueller, Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB