Home Newsletter Datenbank News Berater-Magazin Abo Bücher eBooks Veranstaltungen
  • 978 x 390 DCP 15.2.2016

Götz Blechschmidt

  • Geschäftsführer, DQS GmbH

Eric S. Soong

  • Chief Compliance Officer & Corporate Security (CCO), Schaeffler Gruppe

Prof. Dr. Gerald Spindler

  • Universität Göttingen

Martin Stadelmaier

  • Flughafen Stuttgart GmbH