R&W Betriebs-Berater Der SteuerBerater Berater-Magazin Datenbank Bücher Abo Veranstaltungen

Dr. Andrea Panzer-Heemeier

ARQIS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB

Dr. Andrea Panzer-Heemeier
• Studium an der Ruhr-Universität Bochum
• 2000 – 2002 Clifford Chance, Düsseldorf
• 2002 – 2005 Kliemt & Vollstädt, Düsseldorf
• Seit 2006 Partnerin bei ARQIS Rechtsanwälte (Gründungspartnerin)
• Seit 2018 Managing Partnerin