R&W Betriebs-Berater Datenbank Berater-Magazin Bücher Abo Veranstaltungen

Referenten

Dr. Falk Amler

  • Richter am Finanzgericht, Sachsen-Anhalt

Martin Riegel

  • Leiter der Praxisgruppe Tax Litigation, Ernst & Young GmbH