Home Newsletter Datenbank News Berater-Magazin Abo Bücher eBooks Veranstaltungen
  • RdF Jahrestagung 2020 Banner III

Referenten

Dr. Henning Bergmann

  • Deutscher Derivate Verband e. V., Berlin

Dr. Robert Eberius

  • P+P Pöllath + Partners

Dr. Harald Glander

  • Simmons & Simmons LLP

Dr. Ulf Klebeck

  • montana capital partners AG

Volker Nickel

  • DZ BANK AG, Frankfurt a.M.