Home News Abo Bücher eBooks Berater-Magazin Datenbank

Referenten

Dr. Falk Amler

  • Richter am Finanzgericht, Sachsen-Anhalt

Martin Riegel

  • Leiter der Praxisgruppe Tax Litigation, Ernst & Young GmbH